Όροι χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας


Η χρήση της ιστοσελίδας meletise.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της και των προϋποθέσεων πλοήγησης και χρήσης του συγκεκριμένου ιστοτόπου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με τη παρούσα ιστοσελίδα. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα παρακάτω, παρακαλούμε όπως σταματήσετε τη πλοήγηση και κάθε είδους επικοινωνία με τη σελίδα. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου meletise.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών και επισκεπτών του.

1. Πνευματικά δικαιώματα
Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, των κειμένων, των παρουσιάσεων, των αρχείων, των διευθύνσεων, των συνδέσμων και των διαφημίσεων ανήκει στους δημιουργούς του, οι οποίοι προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Νόμους και διατάξεις. Οι συναλλασσόμενοι ή επικοινωνούντες με την ιστοσελίδα αποδέχονται την προβολή των προσωπικών δεδομένων τους για διαφημιστικό σκοπό και με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ μια διεύθυνση έδρας, έναν τηλεφωνικό αριθμό, μία διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου). Απαγορεύεται ρητά η χρήση των περιεχομένων της σελίδας για προβολή και διαφήμιση, σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διαχειριστή του περιεχομένου και των νόμιμων κατόχων δικαιωμάτων.

2. Χρήση ιστοτόπου
Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών σε δασκάλους, καθηγητές και ελεύθερους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να διδάξουν ιδιαίτερα μαθήματα ή να παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους. Οι διαφημιζόμενοι που προβάλλονται στο meletise.gr δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με αυτό.
Η χρήση και πλοήγηση στο meletise.gr συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης. Όλοι οι επισκέπτες δέχονται να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που παρατίθενται παρακάτω. Είτε πρόκειται για εγγεγραμμένο χρήστη μέλος είτε για απλό επισκέπτη, η επικοινωνία σε σχέση με τη σελίδα στα δια-δραστικά τμήματά της συμφωνείται να γίνεται με τρόπο κόσμιο, να μη θίγει την τιμή, την προσωπικότητα και τα δικαιώματα τρίτων και να σέβεται τους σχετικούς νόμους και διατάξεις που αφορούν στην ορθή διαδικτυακή συμπεριφορά χρηστών. Απαγορεύεται, η ανάρτηση και δημοσίευση προσβλητικού και δυσφημιστικού περιεχομένου. Απαγορεύεται η ανάρτηση – δημοσίευση κάθε είδους ρατσιστικού/πορνογραφικού/προσβλητικού προς τρίτους περιεχομένου και σχολίων. Η χρήση του ιστοτόπου επιτρέπεται σε ανηλίκους, αυστηρά με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Επίσης, απαγορεύεται η πολλαπλή προβολή ενός μέλους χωρίς την έγκριση του διαχειριστή, ή οι παραπομπές χωρίς έγκριση σε εξωτερικούς ιστοτόπους. Σε κάθε περίπτωση, οι σύνδεσμοι ελέγχονται αρχικά και εγκρίνονται για το περιεχόμενο στο οποίο παραπέμπουν από το διαχειριστή.

3. Ευθύνη
Α. Η χρήση και η πλοήγηση στο meletise.gr γίνεται αυστηρά με ευθύνη των επισκεπτών και διαφημιζόμενων μελών. Ο διαχειριστής της σελίδας, δε φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη που ενδεχομένως υποστεί ο επισκέπτης από την πλοήγηση στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Η παρούσα ιστοσελίδα συνδέεται αυστηρά και μόνο για λόγους διαφήμισης με τρίτους ιστοτόπους και δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τη χρήση αυτών.
Β. Το meletise.gr δεν μπορεί να επαληθεύσει πάντα τις πληροφορίες που παρέχουν οι καταχωρητές (καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές, επαγγελματίες) ούτε να εγγυηθεί για τους τίτλους σπουδών και τον επαγγελματισμό τους. Το meletise.gr δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για την ποιότητα των υπηρεσιών του κάθε προβληθέντα καθηγητή ή εκπαιδευτή. Το meletise.gr δεν λαμβάνει μέρος με κανένα τρόπο στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ μαθητών και καθηγητών ή άλλων τρίτων προσώπων, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη οιασδήποτε φύσεως, ούτε εγγυάται πληρωμή διδάκτρων στους καθηγητές από τους μαθητές..

4. Εγγραφή μελών
Α. Η εγγραφή μελών προς προβολή, εκτός από την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας ιστοσελίδας, πραγματοποιείται αυστηρά μέσα από τη φόρμα συμπλήρωσης πεδίων. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν πριν από την εγγραφή τους να αναζητήσουν διευκρινήσεις μέσω email και κατόπιν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια επιθυμούν. Οι διευκρινήσεις που ενδέχεται να ζητηθούν, απαντώνται σε χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας είτε από αυτοματοποιημένο σύστημα απαντήσεων είτε από τον ίδιο τον διαχειριστή, με σειρά προτεραιότητας. Από το αίτημα εγγραφής μέχρι και τη δημοσίευση του ενδιαφερόμενου, ενδέχεται να ζητηθούν διαπιστευτήρια για το επίπεδο γνώσεων (π.χ πτυχίο, τίτλος), την εμπειρία (π.χ συστατικές επιστολές) και γενικότερα αποδείξεις των δηλωμένων προσόντων. Οι διαπιστευμένοι από τον διαχειριστή προβαλλόμενοι, χαίρουν καλύτερης αναγνώρισης από το διαχειριστή και από τους επισκέπτες στα αποτελέσματα αναζήτησης των επισκεπτών και ειδική σήμανση ότι έχουν προσκομίσει αποδεικτικά γνώσεων. Οι μη διαπιστευμένοι προβαλλόμενοι, καταχωρούν κατά προσωπική δήλωση και με δική τους ευθύνη προς τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες της σελίδας, τα προσωπικά τους στοιχεία, το επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία τους ως φροντιστές/καθηγητές ιδιαιτέρων μαθημάτων, και η ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των κατά δήλωση στοιχείων αυτών.
Β. Η έγκριση της κάθε καταχώρησης έγκειται στην κρίση του διαχειριστή της ιστοσελίδας μας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, αρνηθεί τη δημοσίευση ή να διαγράψει οτιδήποτε δεν πληρεί τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ή/και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής διατηρεί πάντα το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση ή τροποποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τη συνοχή και τη σαφήνειά της.

5. Συνδρομή προβεβλημένης καταχώρησης - διαφήμισης
Το κόστος της συνδρομής διαφήμισης ορίζεται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο και είναι ενεργή για 6 ή 12 μήνες. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων με ακύρωση της παραγγελίας/συνδρομής. Η συνδρομή αυτή εξασφαλίζει την απρόσκοπτη προβολή τους και τη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η πληρωμή δύναται να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας πληρωμών, είτε με πιστωτική / χρεωστική / προπληρωμένη κάρτα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον (τραπεζική ιστοσελίδα συναλλαγών, εκάστοτε συνεργαζόμενης τράπεζας), είτε με κατάθεση απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό στο διαχειριστή της σελίδας. Η οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με το meletise.gr πρέπει να φέρει τα απαραίτητα ζητούμενα προσωπικά στοιχεία του συναλλασσόμενου (π.χ ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κτλ) προκειμένου να εκδοθεί και να αποσταλεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από το διαχειριστή της ιστοσελίδας. Η αποστολή των παραστατικών δύναται να γίνει είτε με φυσικό είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η παραπάνω συνδρομή, μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των μελών, στα πλαίσια προσφορών ή επιβαρύνσεων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη δε μπορούν να κάνουν χρήση της προσφοράς (π.χ προσφορά έκπτωσης νέων εγγραφών), αλλά ούτε και να επιβαρυνθούν από μεγαλύτερα κοστολόγια που ίσως προκύψουν κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μέχρι το τέλος της ενεργής συνδρομής τους. Αγγελίες που θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα μας μπορεί να αναδημοσιευτούν σε άλλες συνεργαζόμενες ιστοελίδες χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.


6. Διαφήμιση
Στο πλαίσιο υποστήριξης συνεργασιών, χορηγών, και άλλων επιχειρήσεων το meletise.gr διαθέτει συγκεκριμένο χώρο ειδικής προβολής banner. Το κόστος διαφήμισης, σε σχέση με το μέγεθος και τη διάρκεια, αποτελεί προϊόν συζήτησης και δεν είναι τυποποιημένο ή προ-κοστολογημένο. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στο επίσημο email της σελίδας για επικοινωνία με το διαχειριστή ενώ δηλώνεται ρητά ότι διαφημιζόμενοι, χορηγοί κτλ μπορούν να είναι αυστηρά και μονό συναφείς επιχειρήσεις με το αντικείμενο της εκπαίδευσης (πχ φροντιστήρια, καθηγητές, βιβλιοπωλεία, εκπαιδευτήρια κτλ).

7. Διαγραφή μελών
Η ενδεχόμενη παραβίαση των όρων χρήσης συνεπάγεται την άμεση, χωρίς ειδοποίηση, διαγραφή του εγγεγραμμένου μέλους. Το meletise.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει χρήστες και μέλη που παραβιάζουν ή καταχρώνται την ελευθερία διακίνησης σχολίων/βαθμολογιών και υλικού εντός του ιστοτόπου. Η ανάρτηση υλικού από μέλη, οφείλει να σέβεται και να τηρεί όλους τους κανονισμούς της παρούσας ιστοσελίδας. Σε διαφορετική περίπτωση, το υλικό θα αφαιρείται αυτόματα και χωρίς τη συγκατάθεση-ενημέρωση του πνευματικού ιδιοκτήτη του. Οι χρήστες επισκέπτες, όσο και τα μέλη καθηγητές, οφείλουν να καταγγείλουν στο διαχειριστή της σελίδας οποιαδήποτε παραβίαση γίνει αντιληπτή, προκειμένου ο δεύτερος να λάβει άμεσα μέτρα προς αποκατάσταση. Ο διαχειριστής του meletise.gr διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα που απορρέουν από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σε περίπτωση βλάβης/οικονομικής ζημιάς που τα μέλη ή επισκέπτες προκαλέσουν άθελα ή ηθελημένα προς τον διαδικτυακό αυτό ιστότοπο. Σε τέτοια περίπτωση δύναται να απαγορευτεί η πρόσβαση και η δυνατότητα επανεγγραφής σε όποιον έχει ενεργήσει εις βάρους του meletise.gr ενώ το ήδη καταβληθέν συνδρομητικό ποσό δεν επιστρέφεται.

8. Πολιτική cookies
Το meletise.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κώδικα λογισμικού που αποθηκεύονται τοπικά στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και αποστέλλονται από τον sever. Το meletise.gr προστατεύει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του και χρησιμοποιεί «προσωρινά» session cookies και «επίμονα» persistent cookies. Η διαφορά των πρώτων είναι ότι απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον browser που χρησιμοποιείτε, ενώ τα δεύτερα παραμένουν μέχρι το καθορισμένο χρονικό όριο που έχει οριστεί. Η χρήση των cookies κάνει το meletise.gr πιο λειτουργικό και εύκολο στους χρήστες/επισκέπτες.

9. Σύνδεσμοι (links)
Α. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους ή εξολοκλήρου του περιεχομένου της σελίδας meletise.gr εκτός και εάν αναφέρεται ως πηγή. Επιτρέπεται η από τρίτους χρήση εισερχομένου συνδέσμου ιστοτόπου που οδηγούν στο meletise.gr με τη προϋπόθεση να ενημερώνεται και να εγκρίνει ο διαχειριστής τη τρίτη ιστοσελίδα, ώστε να μη θίγει κάποια ή κάποιες πολιτικές του παρόντος ιστοτόπου όπως προσδιορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους. Επίσης, μέλη τα οποία έχουν επαγγελματική ή προσωπική ιστοσελίδα, συμφωνούν να παραχωρήσουν ένα τουλάχιστον Link προς το meletise.gr είτε με χρήση συνδέσμου με το λογότυπο του site, είτε με κάποια από τις εξής λέξεις "ιδιαίτερα, μαθήματα, καθηγητής, μάθημα" είτε σε παρεμφερείς ενότητες όπως πχ συνεργαζόμενα site, συνεργάτες, διαφημιζόμενοι κτλ... Σε περίπτωση που αυτό δε γίνει, ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το ενεργό link από τη σελίδα της καταχώρησης.
Β. Links προς άλλα sites. Το meletise.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και την ποιότητα υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banner. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

10. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
Στα πλαίσια ολοκληρωμένης εικόνας του ιστοτόπου meletise.gr, έχει δημιουργηθεί η σελίδα facebook κοινωνικής δικτύωσης με ακριβή διεύθυνση https://www.facebook.com/meletise.gr και έχει οριστεί διαχειριστής σελίδας. Οι όροι χρήσης και οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη και ορθή λειτουργία της παραπάνω σελίδας, πέρα από αυτούς που η μητρική σελίδα της facebook ορίζει, είναι ίδιοι με αυτούς που διέπουν το meletise.gr ως έχουν οριστεί παραπάνω.

11. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Το meletise.gr φροντίζει επιμελώς για την προστασία και εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη-πελάτη. Το meletise.gr χρειάζεται να συλλέγει κάποια προσωπικά δεδομένα για τους χρήστες του, από τα οποία, αυτά που επιλέγει ο χρήστης, δημοσιεύονται στον κατάλογό μας ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία με τον πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται αποκλειστικά για την ορθή παροχή των αναγραφόμενων υπηρεσιών και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο, όπως ενδεικτικά είναι η ενοικίαση, η μίσθωση και η πώληση σε τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών-χρηστών χρησιμοποιούνται για την αναλυτική ενημέρωση και πληροφόρησή των μελών/επισκεπτών σχετικά με το περιεχόμενο των υπηρεσιών του ιστότοπου, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών τους σχετικά με τις υπηρεσίες που τους προσφέρει και την ενημέρωσή τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών του.

12. Φωτογραφίες στον ιστότοπο
Όλες οι φωτογραφίες του meletise.gr, και κυρίως όσες απεικονίζουν ανηλίκους, παιδιά και μαθητές, δημοσιεύονται είτε κατόπιν λήψης σχετικής άδειας από τον νόμιμο κάτοχό τους, είτε πρόκειται για φωτογραφίες, η χρήση των οποίων είναι ελεύθερη, χωρίς δικαίωμα copyright, προορίζονται δε αποκλειστικά για διαφημιστικούς – εμπορικούς σκοπούς.