Ιστορία

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα - Θεσσαλονίκη

Πτυχιούχος φιλόλογος (κυρία Ειρήνη) του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Παράλληλα, διακρίνεται για πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις ( αρχαία ελληνικά, έκθεση, λογοτεχνία και ιστορία). Επιδεικνύει υπευθυνότητα και ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Φιλολογικά μαθήματα Θεσσαλονίκη

Πτυχιούχος φιλόλογος του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Αναλαμβάνω και την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτόν, καθώς και τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό. Υπευθυνότητα, μεταδοτικότητα και φιλικές τιμές. Φιλολογικά μαθήματα- αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, έκθεση, λογοτεχνία, ιστορία και κοινωνιολογία.

Φιλολογικά μαθήματα στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες περιοχές στη Χαλκιδική

Έμπειρη καθηγήτρια φιλόλογος,απόφοιτος Α.Π.Θ με ειδίκευση στις κλασικές σπουδές και μεταπτυχιακό τίτλο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας παραδίδει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου (γλώσσα-έκθεση, αρχαία, λατινικά, λογοτεχνία, ιστορία), σε φοιτητές της Φιλολοσοφικής Σχολής (αρχαία ελληνικά και λατινικά), σε ενήλικες (τα νεα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα). Παρέχονται προσωπικές σημειώσεις και υλικό με ασκήσεις. Αναλαμβάνω εργασίες φοιτητών για διόρθωση-επιμέλεια και μεταφράσεις κειμένων από λατινικά και αρχαία.

Ιδιαίτερα Μαθήματα - Δημιουργική Απασχόληση/ Αθήνα

Είμαι απόφοιτη Φιλόλογος της Φιλοσοφικής Σχολής των Ιωαννίνων και κάνω την ειδίκευση μου για Ειδική Παιδαγωγός. Κατέχω πτυχίο proficiency (University of Michigan).
Αναλαμβάνω τη μελέτη  Δημοτικού (σε όλα τα μαθήματα), Γυμνασίου και Λυκείου (Στην Έκθεση, την Λογοτεχνία, την Ιστορία και στα Αρχαία), Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά), καθώς και τη δημιουργική απασχόληση μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου. Επιπλέον παρέχω και προσωπικές μου σημειώσεις και τεστ αξιολόγησης σε όλα τα μαθήματα.

Ειδική αγωγή - Δυτικά προάστια Αθηνών

Φιλόλογος με 8 Χρόνια διδακτικής πείρας, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αρχαίων ελληνικών,  έκθεσης, γλώσσας,  ιστορίας,  λογοτεχνίας σε γυμνάσιο και λύκειο, καθώς αναλαμβάνει και την μελέτη παιδιών δημοτικού. Ειδίκευση στην ειδική αγωγή και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Σύνδρομο Asperger, Αυτισμό κλπ. 

Προϋπηρεσία:

  • Εργασίας ως Φιλόλογος στο Κέντρο μελέτης / Αναγνωστήριο "Παρακίνηση" με έδρα την Πετρούπολη. 
  • Εργασία ως Φιλόλογος στα φροντιστήρια Παπαδεα (έως και σήμερα ).
  • Παράλληλη στήριξη / ειδική αγωγή σε παιδιά με αυτισμό στο 5ο δημοτικό σχολείο Περιστερίου. 

    Διαθέσιμες συστατικές επιστολές.
    Διατίθενται σημειώσεις, εξωσχολικά βοηθήματα, οργάνωση και σωστή μεθοδολογία για προετοιμασία και επιτυχία στις πανελλήνιες,  ειδικές τιμές σε ανέργους,  πολύτεκνους και ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες.

Ιδιαίτερα μαθήματα/ Καστοριά

Αριστούχος απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακό στην Ιστορία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.
-Master υπότροφη στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.
-Δωρεάν παροχή εκπαιδευτικού υλικού.
-Ευέλικτα ωράρια.

Φιλολογικά μαθήματα/ Αθήνα

Απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

Φιλόλογος- Εκθεση-Αρχαία-Λατινικά-Ιστορία/ Αθήνα

Φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα, απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (Κύπρος) παραδίδει μαθήματα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού (εξετάσεις Προτύπων-Πειραματικών σχολείων), Γυμνασίου (μελέτη όλων των μαθημάτων) και Λυκείου (προετοιμασία πανελληνίων). Παρέχεται πλήρες βοηθητικό υλικό, τεστ προσομοίωσης,τεστ αυτοβελτίωσης και διαγωνίσματα.

Μαθήματα Αρχαιογνωσίας/ Θεσσαλονίκη

Μαθήματα Αρχαιογνωσίας (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Φιλοσοφία) σε ενήλλικες και μαθητές όλων των βαθμίδων. Επίσης Νέα Ελληνικά και Καλλιέργεια Λόγου σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, με γλώσσα επικοινωνίας τα Αγγλικά.

Subscribe to this RSS feed