Φιλολογικά (όλα τα μαθήματα)

Ιδιαίτερα φιλολογικά/ Θεσσαλονίκη

Φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα, απόφοιτoς του τμήματος Ιστορίας και εθνολογίας του Δημοκρ.  Πανεπιστημίου Θράκης  παραδίδει μαθήματα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού (εξετάσεις Προτύπων-Πειραματικών σχολείων), Γυμνασίου (μελέτη όλων των μαθημάτων) και Λυκείου (προετοιμασία πανελληνίων). Παρέχεται πλήρες βοηθητικό υλικό, τεστ  και διαγωνίσματα.

Φιλόλογος/ Πάτρα

Πτυχιούχος φιλόλογος του Πανεπιστημίου Πατρών, με εμπειρία,  παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 

Φιλόλογος/ Πάτρα

Απόφοιτη του τμήματος φιλολογίας του πανεπιστημίου Πατρών αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου, καθώς επίσης και μελέτη και δημιουργική απασχόλησης παιδιών δημοτικού.

Φιλολογικά μαθήματα/ Αθήνα

Απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

Φιλόλογος, Εκθεσιολόγος/ Θεσσαλονίκη

Φιλόλογος - Εκθεσιολόγος με μεγάλη εμπειρία 25 ετών στη διδασκαλία της έκθεσης, παραδίδει μαθήματα έκθεσης όλων των επιπέδων και ειδική προετοιμασία για Πανελλήνιες. Διδασκαλία θεωρίας και μεθοδολογίας παραγωγής λόγου, κάλυψη κενών, εμπλουτισμός ιδεών, θεαματικές βελτιώσεις, εγγύηση επιτυχίας. 

Φιλολογικά μαθήματα / Θεσσαλονίκη

Καθηγήτρια φιλόλογος, απόφοιτη του ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Παρέχεται οργανωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας με τη χρήση Τεχνολογικών μέσων (ΤΠΕ) και βοηθητικό υλικό.

Φιλολογικά ιδιαίτερα μαθήματα/ Πειραίας

Καθηγήτρια φιλολογικών μαθημάτων με μακρά θητεία στην ιδιωτική εκπαίδευση, μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία Πανελλαδικών εξετάσεων, σημειώσεις, μεταδοτικότητα, εξειδικευμένες γνώσεις διδακτικής και παιδαγωγικών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού,γυμνασίου και λυκείου.

Καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας/ Λάρισα

Αριστούχος απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βαθμός πτυχίου: 8,9), με Μεσαιωνική και Νεοελληνική ειδίκευση και μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική Φιλολογία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (και προετοιμασία Πανελληνίων)  και αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη και γενική επιμέλεια παιδιών Δημοτικού.Πενταετής εμπειρία. Τιμές προσιτές και δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, διαγωνίσματα, τεστ προσομοίωσης).

Ιδιαίτερα μαθήματα/ Αθήνα Βόρεια προάστια

Τελειόφοιτη του Ιστορικού αρχαιολογικού του ΕΚΠΑ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα εμπέδωσης και ενίσχυσης σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου στα θεωρητικά μαθήματα. Γνώστης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο proficiency. Προσιτές τιμές και  πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Εμπειρία και όρεξη για δουλειά. 

Subscribe to this RSS feed