Έκθεση

Ιδιαίτερα (και online) μαθήματα φιλολογικών και Αγγλικών

Mαθήματα φιλολογικών και αγγλικών από έμπειρη καθηγήτρια στα βόρεια προάστια (και μέσω Skype, Zoom, Messenger, Viber) σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου
(Έκθεση, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία, Αγγλικά όλων των επιπέδων).

Μεθοδικότητα, μεταδοτικότητα, σημειώσεις.

Κάλυψη κενών, Επαναλήψεις, Διδασκαλία νέας ύλης
Μέγιστα αποτελέσματα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Έκθεση, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά για μαθητές (και για αδύνατους) Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

Έκθεση, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά παραδίδονται. Εγγυημένη, Παραγωγική, Ουσιαστική, Ολοκληρωμένη Μάθηση, Χωρίς παπαγαλία, σε Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (και σε Αδύνατους), Ατομικά ή σε Γκρουπ, από Έμπειρο Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αμερικής, Βιολόγο Χημικό, Ειδικό Παιδαγωγό Πανεπιστημίου Αθηνών, Φροντιστηριούχο.

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα - Θεσσαλονίκη

Πτυχιούχος φιλόλογος (κυρία Ειρήνη) του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Παράλληλα, διακρίνεται για πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις ( αρχαία ελληνικά, έκθεση, λογοτεχνία και ιστορία). Επιδεικνύει υπευθυνότητα και ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Φιλολογικά μαθήματα Θεσσαλονίκη

Πτυχιούχος φιλόλογος του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Αναλαμβάνω και την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτόν, καθώς και τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό. Υπευθυνότητα, μεταδοτικότητα και φιλικές τιμές. Φιλολογικά μαθήματα- αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, έκθεση, λογοτεχνία, ιστορία και κοινωνιολογία.

Φιλολογικά μαθήματα στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες περιοχές στη Χαλκιδική

Έμπειρη καθηγήτρια φιλόλογος,απόφοιτος Α.Π.Θ με ειδίκευση στις κλασικές σπουδές και μεταπτυχιακό τίτλο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας παραδίδει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου (γλώσσα-έκθεση, αρχαία, λατινικά, λογοτεχνία, ιστορία), σε φοιτητές της Φιλολοσοφικής Σχολής (αρχαία ελληνικά και λατινικά), σε ενήλικες (τα νεα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα). Παρέχονται προσωπικές σημειώσεις και υλικό με ασκήσεις. Αναλαμβάνω εργασίες φοιτητών για διόρθωση-επιμέλεια και μεταφράσεις κειμένων από λατινικά και αρχαία.

Ιδιαίτερα Μαθήματα - Δημιουργική Απασχόληση/ Αθήνα

Είμαι απόφοιτη Φιλόλογος της Φιλοσοφικής Σχολής των Ιωαννίνων και κάνω την ειδίκευση μου για Ειδική Παιδαγωγός. Κατέχω πτυχίο proficiency (University of Michigan).
Αναλαμβάνω τη μελέτη  Δημοτικού (σε όλα τα μαθήματα), Γυμνασίου και Λυκείου (Στην Έκθεση, την Λογοτεχνία, την Ιστορία και στα Αρχαία), Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά), καθώς και τη δημιουργική απασχόληση μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου. Επιπλέον παρέχω και προσωπικές μου σημειώσεις και τεστ αξιολόγησης σε όλα τα μαθήματα.

Ειδική αγωγή - Δυτικά προάστια Αθηνών

Φιλόλογος με 8 Χρόνια διδακτικής πείρας, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αρχαίων ελληνικών,  έκθεσης, γλώσσας,  ιστορίας,  λογοτεχνίας σε γυμνάσιο και λύκειο, καθώς αναλαμβάνει και την μελέτη παιδιών δημοτικού. Ειδίκευση στην ειδική αγωγή και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Σύνδρομο Asperger, Αυτισμό κλπ. 

Προϋπηρεσία:

  • Εργασίας ως Φιλόλογος στο Κέντρο μελέτης / Αναγνωστήριο "Παρακίνηση" με έδρα την Πετρούπολη. 
  • Εργασία ως Φιλόλογος στα φροντιστήρια Παπαδεα (έως και σήμερα ).
  • Παράλληλη στήριξη / ειδική αγωγή σε παιδιά με αυτισμό στο 5ο δημοτικό σχολείο Περιστερίου. 

    Διαθέσιμες συστατικές επιστολές.
    Διατίθενται σημειώσεις, εξωσχολικά βοηθήματα, οργάνωση και σωστή μεθοδολογία για προετοιμασία και επιτυχία στις πανελλήνιες,  ειδικές τιμές σε ανέργους,  πολύτεκνους και ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες.

Φιλόλογος, Εκθεσιολόγος/ Θεσσαλονίκη

Φιλόλογος - Εκθεσιολόγος με μεγάλη εμπειρία 25 ετών στη διδασκαλία της έκθεσης, παραδίδει μαθήματα έκθεσης όλων των επιπέδων και ειδική προετοιμασία για Πανελλήνιες. Διδασκαλία θεωρίας και μεθοδολογίας παραγωγής λόγου, κάλυψη κενών, εμπλουτισμός ιδεών, θεαματικές βελτιώσεις, εγγύηση επιτυχίας. 

Ιδιαίτερα μαθήματα Έκθεσης/ Θεσσαλονίκη

Φιλόλογος με 26ετή φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Έκθεσης σε κάθε τάξη Γυμνασίου - Λυκείου, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλαμβάνω επίσης μαθητές και με μαθησιακές δυσκολίες.

Φιλόλογος- Εκθεση-Αρχαία-Λατινικά-Ιστορία/ Αθήνα

Φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα, απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (Κύπρος) παραδίδει μαθήματα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού (εξετάσεις Προτύπων-Πειραματικών σχολείων), Γυμνασίου (μελέτη όλων των μαθημάτων) και Λυκείου (προετοιμασία πανελληνίων). Παρέχεται πλήρες βοηθητικό υλικό, τεστ προσομοίωσης,τεστ αυτοβελτίωσης και διαγωνίσματα.

Φιλόλογος, Ειδική παιδαγωγός/ Κέρκυρα

Διακεκριμένη φιλόλογος με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, πτυχιούχος κλασικής φιλολογίας Παν/μιου Αθηνών με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, αναλαμβάνει μαθητές όλων των τάξεων καθώς και την παράλληλη στήριξη παιδιών στο σχολείο. Εμπειρία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες με την πιστοποίηση  ΡRT! Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό! Ειδίκευση στην Εκθεση, Αρχαία, Λατινικά (εκπόνηση συγγραμάτων).

Φιλόλογος/ Αθήνα

Φιλόλογος - εκθεσιολογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές γυμνάσιου και λυκείου σε όλα τα φιλολογικά. Επισης αναλαμβάνει σχολική μελέτη Γαλάτσι Πατήσια Κυψέλη νέα Ιωνία

Subscribe to this RSS feed