Μηχανογραφημένη Λογιστική

Μηχανογραφημένη Λογιστική για ΙΕΚ

Καθηγήτρια Οικονομικών απόφοιτη Πανεπιστημίου Μακεδονία, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ΙΕΚ και με εξειδίκευση στην προετοιμασία για απόκτηση Πιστοποίησης Μηχανογραφημένης Λογιστικής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα.

Ιδιαίτερα μαθήματα Λογιστικής - Αθήνα

Καθηγητής με μεγάλη εμπειρία, μεταδοτικότητα και μέθοδο, παραδίδει, στον χώρο σας ή μέσω Skype, ιδιαίτερα ή σε γκρουπ, μαθήματα Λογιστικής Ι και ΙΙ, Κόστους, Φορολογικής Λογιστικής, Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ, ΔΛΠ), Ξενοδοχειακής, Τραπεζικής, Διοικητικής Λογιστικής, Ελεγκτικής, Προχωρημένης Λογιστικής σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ (περιλαμβανομένων σχολών επαρχιακών πόλεων), Ξένων Πανεπιστημίων, Κολεγίων. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Εμπειρία υποστήριξης στις εργασίες και στις εξετάσεις λογιστικής φοιτητών και μεταπτυχιακών ΕΑΠ και Κύπρου (ΤΛΧ, ΔΕΟ ). Ειδική συνεργασία μαθημάτων λογιστικής για εξετάσεις διαγωνισμών Τράπεζας Ελλάδος, ΑΣΕΠ. Επίσης, παραδίδονται μαθήματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής για επαγγελματικούς λόγους. Ο έγκαιρος προγραμματισμός, βοηθά στην διαθεσιμότητά μου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία. 

Subscribe to this RSS feed