Λύρα

Ιδιαίτερα μαθήματα βιολιού και λύρας

Διπλωματούχος πάρα πολύ έμπειρος καθηγητής κλασσικού βιολιού και κρητικής λύρας πτυχιούχος του πανεπιστημίου Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κλασσικού βιολιού και κρητικής λύρας σε μαθητές όλων των τάξεων.

Subscribe to this RSS feed