Σύνθεση

Ιδιαίτερα μαθήματα φλάουτου/ Θεσσαλονίκη

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα φλάουτου, από κάτοχο διπλώματος του οργάνου και τελειόφοιτο φοιτητή σύνθεσης (Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.), με ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιέργεια της μουσικότητας του μαθητή μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Επίσης, δίνεται έμφαση στη διδασκαλία της θεωρίας της μουσικής μέσα από συνθετικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία του μαθητή.

Μαθήματα πιάνου, μουσικοκινητικής και δημιουργικής απασχόλησης στην Αθήνα

Παραδίδονται μαθήματα πιάνου, θεωρητικών και ανάπτυξης ακουστικών ικανοτήτων. Καθώς και μαθήματα μουσικοκινητικής και δημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά από μουσικό, απόφοιτο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου (με πτυχίο σύνθεσης).

Subscribe to this RSS feed