Μαθήματα Μουσικής - Θεσσαλονίκη

Featured Μαθήματα Μουσικής - Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία πιάνου και θεωρίας από έμπειρη καθηγήτρια πιάνου, με δίπλωμα πιάνου (άριστα παμψηφεί), μουσικοπαιδαγωγός (πτυχίο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Επίσης, κάνω συνοδεία πιάνου για όλα τα όργανα καθώς και για τραγουδιστές.Προετοιμασία για μουσικά σχολεία.

  • Ημερομηνία καταχώρησης αγγελίας: Friday, 16 March 2018
  • Περιοχή που αφορά η αγγελία: Θεσσαλονίκη
  • Επικοινωνία: 6983712403