Ιδιαίτερα Βυζαντινής Μουσικής - Αθήνα

Featured Ιδιαίτερα  Βυζαντινής  Μουσικής - Αθήνα

Παραδίδονται μαθήματα βυζαντινής μουσικής και θεωρητικά ευρωπαϊκής @ βυζαντινής μουσικής, μέσω Skype, από καθηγητή μουσικής με πτυχίο και δίπλωμα βυζαντινής μουσικής και βαθμό ΑΡΙΣΤΑ. Υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής σε ωδείο, με κατατακτήριες εξετάσεις, για την παροχή πτυχίου αναγνωρισμένου από το κράτος.

  • Ημερομηνία καταχώρησης αγγελίας: Thursday, 01 February 2018
  • Περιοχή που αφορά η αγγελία: Αθήνα Αττική
  • Επικοινωνία: Εμαίλ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.