Μαθήματα πιάνου στο χώρο σας - Παγκράτι Αττική

Featured Μαθήματα πιάνου στο χώρο σας - Παγκράτι Αττική

Καθηγήτρια πιάνου με πτυχίο και δίπλωμα με άριστα παμψηφεί, απόφοιτος των Μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σπουδές ,συναυλίες και υποτροφία στο εξωτερικό, παραδίδει μαθήματα πιάνου στο χώρο σας σε παιδάκια η και μεγαλύτερους οποιουδήποτε επιπέδου. Μέθοδος Kodaly kai Orff.

  • Ημερομηνία καταχώρησης αγγελίας: Sunday, 21 January 2018
  • Περιοχή που αφορά η αγγελία: Παγκράτι, Αττική
  • Τιμή: 15 ευρώ/ώρα
  • Επικοινωνία: 6909162102