Διδασκαλία, Session drummer / Αθήνα

Διδασκαλία: Σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή. Time, τεχνική. Φρασεολογία σε μεγάλο εύρος μουσικών στυλ όπως Rock, Blues, Latin, Funk, Jazz, Metal, ελληνικοί ρυθμοί κλπ. Μετάβαση από ηλεκτρονικό σε φυσικό drum set.
Ηχογραφήσεις, Lives: Προσαρμογή σε κάθε στυλ μουσικής και σε ακουστικό πρόγραμμα. 
fb, instagram, youtube: Geor Kana

  • Ημερομηνία καταχώρησης αγγελίας: Sunday, 31 March 2019
  • Περιοχή που αφορά η αγγελία: Αθήνα
  • Τιμή: Πρόγραμμα 4 μαθημάτων, 60 ευρώ (15 ευρώ το μάθημα ανά εβδομάδα) ή 20 ευρώ για μεμονωμένο μάθημα
  • Επικοινωνία: 6981693732