Δάσκαλος Βυζαντινής μουσικής - Καλλιθέα Αττικής

Δάσκαλος Βυζαντινής μουσικής και συγγραφέας βιβλίων Β. Μ. με 27 έτη στην ψαλτική τέχνη παραδίδει μαθήματα εκκλησιαστικής Μουσικής για όλες τις ηλικίες. (Παράδοση Μαθημάτων και για Μουσικά Σχολεία). Μαθήματα και σε γκρουπ, 

  • Ημερομηνία καταχώρησης αγγελίας: Friday, 01 February 2019
  • Περιοχή που αφορά η αγγελία: Καλλιθέα Αττική
  • Τιμή: 8€/ώρα.
  • Επικοινωνία: 6957507414