Σουηδικά

Σουηδικά ιδιαίτερα - Θεσσαλονίκη

Μαθήματα Σουηδικών παραδίδονται από έμπειρο καθηγητή δίγλωσσο, με δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία. Μαθήματα για κάθε επίπεδο και με εντατική προετοιμασία για κάθε επίπεδο. Λογικές τιμές, σύντομα αποτελέσματα. Υπάρχει και η δυνατότητα μέσω υπολογιστή εξ αποστάσεως. Ιδιοκτήτης μεταφραστικού γραφείου αναλαμβάνονται μεταφράσεις απλές και επικυρωμένες.

Subscribe to this RSS feed