Ρώσικα

Ιδιαίτερα μαθήματα ρώσικων για φοιτητές και ενήλικες - Βόλος

Αναλαμβάνεται παράδοση της ρωσικής γλώσσας από εκπαιδευτικό με μητρική γλώσσα τη ρωσική και ανώτατη πιστοποίηση του πανεπιστημίου Λομονοσώφ, με συμμετοχή σε συνέδρια πάνω στη διδασκαλία της συγκεκριμένης γλώσσας και εμπειρία στην προετοιμασία εξετάσεων. Ακολουθείται μεθοδολογία με βάση το Ευρωπαικό πλαίσιο σπουδών και κατάλληλα βοηθήματα που καθοδηγούν το σπουδαστή καθ΄ όλη τη διάρκεια.

Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών στη Θεσσαλονίκη

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από έμπειρη καθηγήτρια όλων των επιπέδων, Ρωσικής, Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας σε παιδιά καθώς και σε ενήλικες, στο χώρο μου αλλά και κατ΄ οίκον. Τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ανάγκες και στους ρυθμούς του κάθε μαθητή. Το διδακτικό υλικό παρέχεται δωρεάν.

Ιδιαίτερα Ρωσικών - Θεσσαλονίκη

Καθηγήτρια Φιλόλογος, πτυχιούχος Ρωσικής Φιλολογίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Ρωσίας με μητρική τα Ρωσικά και με εμπειρία στη διδασκαλία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Ρωσικής γλώσσας.

Subscribe to this RSS feed

ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ!