Μαθήματα γαλλικών σε αρχάριους για προετοιμασία διπλωμάτων

Καθηγήτρια Γαλλικών με σπουδές σε Γαλλία (Université de Rennes II) και Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Αθηνών) με δωδεκαετή πείρα και εισηγήτρια ΛΑΕΚ παραδίδει μαθήματα γαλλικών σε αρχάριους, για τα διπλώματα Delf, Dalf, Sorbonne, το Κρατικό Πιστοποιητικό, το TFS (Τεστ Γνώσης της Γαλλικής για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό), για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων, καθώς και για ενισχυτική σχολική διδασκαλία.

Προτείνεται Ειδική Μεθοδολογία στον κάθε μαθητή αναλόγως των αναγκών του και του σκοπού εκμάθησης της γαλλικής.

Δίνονται δωρεάν εμπλουτισμένες προσωπικές σημειώσεις.

Καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα:

  • μεθοδολογία του γαλλικού τρόπου γραφής κειμένων
  • μεθοδολογία prise de notes
  • εξειδικευμενο λεξιλογιο (εconomie-gestion medecin litterature histoire pedagogie hotellerie)

 

Subscribe to this RSS feed