Ιδιαίτερα ισπανικών στη Φλώρινα

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών από το skype. Δημιουργική διδασκαλία δια ποίησης, λογοτεχνίας, ζωντανού κινηματογραφικού και μουσικού υλικού. Μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες  του κάθε μαθητή και μεθοδική προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίου DELE. Δυναμικός συνδυασμός διδασκαλίας,έρευνας και παιχνιδιού που οδηγεί το μαθητή στη βαθιά γνώση της γλώσσας και της ισπανικής κουλτούρας.

Subscribe to this RSS feed