Ειδική Παιδαγωγός εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα σε μαθητές/τριες Δημοτικού

Ειδική Παιδαγωγός -κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος- παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές/τριες Δημοτικού τυπικής και μη ανάπτυξης. Αρχικός εντοπισμός δυσκολιών και δυνατών σημείων, σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες του κάθε παιδιού, διαρκής αξιολόγηση, αναστοχασμός, παρακολούθηση της προόδου και ενημέρωση των γονέων. Ποικιλία παιδαγωγικών μεθόδων και διδακτικών μέσων με βάση το μαθησιακό στυλ. Δυνατότητα και για προγράμματα κοινωνικο-συναισθηματικής φύσης. Εργασία ατομική αλλά και σε μικρές ομάδες. 

Μαθήματα Δημοτικού και φύλαξη παιδιών

Τελειόφοιτη στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Πάτρα με 3ετή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Γνώση στη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Δυνατότητα φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Ιδιαίτερα μαθήματα και μελέτη μαθητών

Έμπειρη παιδαγωγός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού αναλαμβάνοντας την καθημερινή μελέτη αλλά και μεμονωμένων μαθημάτων. Παρέχεται υποστήριξη σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό.

Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών και φυσικής

Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών και φυσικής, παραδίδονται σε μαθητές όλων των τάξεων, από έμπειρη καθηγήτρια με προϋπηρεσία και σε παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Σίγουρη μεταδοτικότητα και αποδοτικότητα. εξυπηρετούνται όλες οι περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Φιλόλογος με 10 έτη εμπειρία παραδίδει όλα τα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου

Φιλόλογος με 10ετή πείρα στην ιδιωτική και φροντιστηριακή εκπαίδευση, παραδίδει όλα τα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου. Παρέχονται σημειώσεις και βοηθητικό υλικό.

Υπεύθυνη προετοιμασία για Πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά πακέτα μαθημάτων για προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών Β' και Γ' Λυκείου.

Εμπειρία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Subscribe to this RSS feed