Παραδοσιακές Τέχνες & Επαγγέλματα (2)

Εργαστήριο εκμάθησης: Λάξευση και Χτίσιμο πέτρας

Το εργαστήρι παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων διοργανώνει εργαστήριο εκμάθησης: Λάξευση και Χτίσιμο πέτρας. Σε ποιους απευθύνεται;Απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και για κάθε…
Subscribe to this RSS feed